ஐரோப்பிய நேரம் பிற்பகல் 16.00 மணிமுதல் அதிகாலை 06.00  மணிவரை கனடாவில் இருந்து ஒலிபரப்பாகும் எமது யுகம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை நேயர்கள் கேட்கலாம் ..
சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சு யாழ்ப்பாணம் யுகம் வானொலி கனடா உங்களை வரவேற்கிறது 
1981ஐரோப்பாவில் முதன்முதலாக                                                                                                                                                                       ;                 
அறிவிப்பாளர் என்ற பெருமையுடன்
சரவணையூர் விசு செல்வராசாவினால்
1996 ல்ஆரம்பிக்கப்பட்ட சர்வதேச தமிழ் வானொலி இன்று தனது 26 வது  
வருடத்தை பூர்த்தி செய்து 27வது   வருடத்தில் கால் பதிக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம்
           Yugam Radio

Tamil Entertainment Radio
CanadaToronto Jaffna
Majestic City food court 2900 Markam road Scaborough on mix 1e6
         Tel 416 898 7284
TALK SHOW PHONE NUMBER
437-886-1937
01 70 90 86 44
00 94 74 346 0399
CONTACT NO 00 33 6 51 13 95 86
இலங்கை நேரப்படி நிகழ்ச்சிகள்....
10.30 TO 11.30
காலைக்கதம்பம்.
11.30 TO-12.30
பத்திரிகைப்பார்வை. 
12.30 TO 01.00
காற்றில் வரும்கீதம்.
 01.00 TO-03.00 
மதியநேர இசை விருந்து. 
03.00  TO 04.00
மகிழினி வழங்கும் முத்தாரம்.
04.00 TO 07.00
உள்ளம் கவர்ந்த ராகம்.
07.00  TO 07.30
பிரதான செய்திகள்......
சனிக்கிழமைகளில் 
கவிதைகளின் சங்கமம் !
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 
யாழ்ப்பாணத்து சங்கதி !
 திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை 
"முத்தாரம்"
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ..... 
19.00 to 20.00
ஜெர்மனியில் இருந்து வை .ஞானலிங்கம் வழங்கும்
 மறக்குமா நெஞ்சம்....
இலங்கை நேரப்படி நிகழ்ச்சிகள்....
10.30 TO 11.30
காலைக்கதம்பம்.
11.30 TO-12.30
பத்திரிகைப்பார்வை. 
12.30 TO 01.00
காற்றில் வரும்கீதம்.
 01.00 TO-03.00 
மதியநேர இசை விருந்து. 
03.00  TO 04.00
மகிழினி வழங்கும் முத்தாரம்.
04.00 TO 07.00
உள்ளம் கவர்ந்த ராகம்.
07.00  TO 07.30
பிரதான செய்திகள்......
சனிக்கிழமைகளில் 
கவிதைகளின் சங்கமம் !
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 
யாழ்ப்பாணத்து சங்கதி !
 திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை 
"முத்தாரம்"
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ..... 
19.00 to 20.00
ஜெர்மனியில் இருந்து வை .ஞானலிங்கம் வழங்கும்
 மறக்குமா நெஞ்சம்....
இலங்கை நேரப்படி நிகழ்ச்சிகள்....
10.30 TO 11.30
காலைக்கதம்பம்.
11.30 TO-12.30
பத்திரிகைப்பார்வை. 
12.30 TO 01.00
காற்றில் வரும்கீதம்.
 01.00 TO-03.00 
மதியநேர இசை விருந்து. 
03.00  TO 04.00
மகிழினி வழங்கும் முத்தாரம்.
04.00 TO 07.00
உள்ளம் கவர்ந்த ராகம்.
07.00  TO 07.30
பிரதான செய்திகள்......
சனிக்கிழமைகளில் 
கவிதைகளின் சங்கமம் !
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 
யாழ்ப்பாணத்து சங்கதி !
 திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை 
"முத்தாரம்"
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ..... 
19.00 to 20.00
ஜெர்மனியில் இருந்து வை .ஞானலிங்கம் வழங்கும்
 மறக்குமா நெஞ்சம்....
ஒலித்த தமிழ்வானொலியின்
Copyright © 1996-2023  itrtamil radio design  by selvarajah . All Rights Reserved.